Skip to main content
Robot Co to jest RPA automatyzacja w księgowości

Gdzie wykorzystać automatyzację procesów biznesowych?

Technologię służącą do automatyzacji procesów biznesowych można wykorzystać w wielu różnych branżach, niezależnie od złożoności występujących procesów. Im szersze stosowanie automatyzacji procesów w firmie, tym większa szansa na osiągnięcie lepszych wyników i minimalizację kosztów. Poniżej kilka praktycznych przykładów wykorzystania naszego autorskiego narzędzia RPA (Robotic Process Automation):

Na czym polega optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych?

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w celu wsparcia i optymalizacji pracy oraz rozwoju człowieka to codzienność. Automatyzacja procesów biznesowych to dość szerokie pojęcie, które dotyczy wielu dziedzin technologii, jednak głównie polega na zastępowaniu pracy ludzkiej pracą maszyn. Nasze rozwiązanie to narzędzie informatyczne, które może wspomagać procesy biznesowe w wielu branżach, między innymi:  finansowa, HR, logistyczna, produkcyjna, ubezpieczeniowa, energetyczna, usługowa. Roboty, które wykorzystujemy przy automatyzacji  procesów, mają za zadanie  odciążyć pracowników od monotonnych i powtarzalnych zadań na rzecz tych bardziej kreatywnych.  Roboty to programy komputerowe, które wspierają pracownika np. przy wypełnianiu formularzy, uzupełnianiu tabel lub pozyskiwaniu danych z wyszukiwarek. Idealnie sprawdzają się w przypadku dużych wahań wolumenów i braków kadrowych. Automatyzacja procesów biznesowych pozwala na generowanie oszczędności, które w rezultacie mogą zostać zainwestowane w zwiększenie kompetencji pracowników.

Co to jest RPA (ang. Robotic Process Automation)?

To narzędzia informatyczne służące do budowy robotów programowych.

Każdy robot to dedykowany program, który wykonuje określone zadania. Jego praca polega na naśladowaniu czynności pracownika
– automatyzacji działań wykonywanych za pomocą myszki lub klawiatury. Roboty potrafią wykonywać czynności w taki sposób, w jaki robią to pracownicy. Narzędzia RPA (Robotic Process Automation) mogą być wykorzystywane zarówno przez specjalistów IT, jak też działów biznesowych. Do głównych idei zastosowania narzędzi RPA należy prosty i szybki sposób ich użycia. Dzięki zastosowaniu możliwości nagrywania procesu i wykorzystania gotowych kontrolek z funkcjami (no-code), używanych na zasadzie drag and drop, użytkownicy już po wstępnym szkoleniu mogą realizować swoje pierwsze automatyzacje.

Kiedy stosować automatyzację procesów biznesowych?

Gdy w Twojej firmie występują:
Procesy polegające na wykonaniu wielu powtarzalnych czynności.

Procesy polegające na wykonaniu wielu powtarzalnych czynności.

Ciągłe, powtarzalne procesy z małą liczbą wyjątków.

Ciągłe, powtarzalne procesy
z małą liczbą wyjątków.

Robotyzacja procesów biznesowych - integracja z innymi systemami.

Brak możliwości integracji między systemami ze względów technicznych lub organizacyjnych.

Duże wahania wolumenu.

Duże wahania wolumenu.

Błędy wsytępujące podczas pracy człowieka. Ułatwienie dzięki robotyzacja procesów biznesowych.

Monotonne procesy podatne na ludzkie błędy.

Robotyzacja procesów biznesowych a braki kadrowe.

Braki kadrowe.

Automatyzacja procesów biznesowych - przykładowe procesy

  • Rejestracja faktur zakupowych/kosztowych w systemach księgowych,
  • Akceptacja faktur w systemie,
  • Rejestracja umów/kontrahentów w systemach,
  • Weryfikacja osób/pracowników/firm w zestawieniach,
  • Weryfikacja danych/przenoszenie danych do systemu ze stron www,
  • Weryfikacja list płac,
  • Procesowanie/zatwierdzanie zwolnień lekarskich z profilu PUE ZUS,
  • Wystawienie skierowań na badania lekarskie,
  • Wystawianie wniosków/zaświadczeń,
  • Masowa wysyłka wiadomości/automatyczna wysyłka odpowiedzi /odczytywanie wiadomości z zapisem treści i załączników.

Automatyzacja procesów biznesowych w firmach usługowych

Automatyzacja umów

Procesowanie umów składa się z wielu etapów zarządzanych często przez pracowników w różnych działach. Automatyzacja może zmniejszyć zaangażowanie osób zatrudnionych przy prostych czynnościach i przekierować ich do bardziej ambitnych zadań. Przykładowo, w systemach CRM roboty mogą automatycznie pobierać umowy, które trafiają do pracowników na skrzynkę e-mail, samodzielnie tworzyć nowe profile klientów w systemie, tworzyć konta rozliczeniowe oraz automatycznie wypełniać umowy. Automatyzacja procesów biznesowych widocznie wpływa na zwiększenie efektywności pracy, skraca czas procesowania umów oraz zwiększa jakość obsługi klienta.

Etapy wdrożenia automatyzacji procesów biznesowych

BuzzAutomation to robot zastępujący pracę człowieka. Robotyzacja procesów biznesowych.

01.

Ustalamy, które procesy w Twojej firmie można zautomatyzować.

Wybieramy te najbardziej obiecujące i optymalizujemy je (w miarę możliwości).

02.03.

Tworzymy dokumentację.

Budujemy i konfigurujemy Twojego robota.

04.


BuzzAutomation to robot zastępujący pracę człowieka. Robotyzacja procesów biznesowych.
BuzzAutomation to robot zastępujący pracę człowieka. Robotyzacja procesów biznesowych.

05.

Testujemy i pilotujemy jego pracę.

Wdrażamy robota i szkolimy pracowników z jego obsługi.

06.


BuzzAutomation to robot zastępujący pracę człowieka. Robotyzacja procesów biznesowych.

01.

Ustalamy, które procesy biznesowe w Twojej firmie można zautomatyzować.

02.

Wybieramy te najbardziej obiecujące i optymalizujemy je (w miarę możliwości).

03.

Tworzymy dokumentację

BuzzAutomation to robot zastępujący pracę człowieka. Robotyzacja procesów biznesowych.

04.

Budujemy i konfigurujemy Twojego robota.

BuzzAutomation to robot zastępujący pracę człowieka. Robotyzacja procesów biznesowych.

05.

Testujemy i pilotujemy jego pracę.

05.

Wdrażamy robota i szkolimy pracowników z jego obsługi.

Jak mogę Ci pomóc?

Chcesz mnie bliżej poznać - pobierz DEMO i zobacz jak pracuję.
Wypróbuj za darmo!
Robot loo BuzzAutomation 4