Skip to main content

Które procesy warto zautomatyzować w branży HR?

Postępująca automatyzacja spotyka się z coraz większym zainteresowaniem organizacji, którym zależy na rozwoju i szybszym osiągnięciu założonych celów. Procesy HR są szczególnie ważne, ponieważ właśnie ten dział pozyskuje wartościowych pracowników, którzy mają za zadanie budować wartość firmy. Automatyzacja w branży HR pozwala na korygowanie błędów rekruterów, czy pozyskiwanie wartościowych danych, co wpływa na szybsze podejmowanie decyzji w sprawie wyboru kandydatów. Codzienne zadania prowadzone przez rekrutrów mogą być wspomagane są przez roboty, które np. potrafią wyodrębnić z nadesłanych CV kandydatów, na których najbardziej nam zależy. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów automatyzacji procesów w branży HR:

 

Wybór kandydatów

Podejmowanie decyzji dotyczącej wyboru kandydatów to złożony proces, który składa się z wielu etapów. Przy dużej ilości zgłoszeń, które otrzymuje rekruter, ciężko w stosownym czasie wyodrębnić pracowników, którzy spełniają wszystkie kryteria pracodawcy. Automatyzacja pozwala na dokładne filtrowanie wyników wyszukiwania potencjalnych kandydatów z różnych miejsc, co przyspiesza proces wyboru pracowników, którzy odpowiadają wymaganiom firmy.

 

Mailing

Każe zgłoszenie, które wpada do skrzynki rekrutera musi zostać zarejestrowane i jeżeli spełnia kryteria oferty, dodane do bazy CV. Roboty mogą automatycznie zapisać plik w odpowiedniej bazie danych, sprawdzić czy kandydat spełnił kryteria, które zamieściliśmy w ogłoszeniu oraz automatycznie odpowiadać na pytania, które rekruter otrzymuje na skrzynkę e-mail. Wykorzystanie automatyzacji pozwala na skrócenie czasu procesowania dokumentów i dokładniejszy wybór potencjalnych kandydatów.

 

Wystawianie wniosków i skierowań

Pracownicy działów HR zobowiązani są do wystawania różnego rodzaju skierowań czy wniosków, które należy dostarczyć pracownikowi w odpowiednim czasie. Przykładowo,  robot może pobierać raport, który zawiera dane dotyczące terminu oraz warunku wysłania pracownika na badania kontrolne. Sprawdź: Automatyczne generowanie skierowań na badania medycyny pracy i wysyłanie powiadomień do pracowników. Następnie, na podstawie danych z raportu może automatycznie generować skierowania i przesyłać je do właściwych działów.

 

Raportowanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z ważniejszych funkcji w organizacji. Aby skutecznie kontrolować pracę działów HR, należy dokładnie analizować ich efektywność. Automatyzacja umożliwia tworzenie raportów na podstawie wybranych danych, co daje szansę na poprawę wyników rekruterów. Roboty unikają błędów, które mogłyby powstać w procesie tworzenia raportu przez pracowników.

 

Multiposting

Istnieją narzędzia, które pozwalają na automatyczne publikowanie ofert pracy w różnych witrynach w sieci. Dodatkowo, roboty mogą publikować informacje o pracy w mediach społecznościowych oraz automatycznie odpowiadać na wiadomości otrzymane np. w Messengerze. Automatyzacja procesu pozwala na szybsze przesyłanie odpowiedzi na pytania kandydatów w procesie rekrutacji, co zwiększa efektywność pracy działów HR w firmie.