Skip to main content

BuzzAutomation zapewnia niezliczone możliwości automatyzacji niezależnie od trudności, czy rozbudowania procesów. Narzędzie odciąża pracowników od czasochłonnych zadań i pozwala na automatyzację powtarzalnych czynności bez umiejętności programowania.

Buzz automatyzuje złożone procesy wykonywane w arkuszach kalkulacyjnych, co znacznie skraca czas potrzebny do realizacji zadań w programie Excel. Dodatkowo eliminuje błędy, które mogłyby powstać w wyniku ręcznego wpisywania, czy przenoszenia danych.

Jak automatyzować zadania w Excelu?

BuzzAutomation posiada szereg aktywności, które można wykorzystać do automatyzacji procesów wykonywanych w programie  Excel np.:

 • Zapisywanie i odczytywanie danych.
 • Migracja danych.
 • Porównywanie danych w kolumnach.
 • Pobieranie danych i tworzenie nowych arkuszy.
 • Kopiowanie danych z różnych źródeł w celu tworzenia raportów.
 • Wypełnianie formularzy danymi z arkuszy Excel.
 • Sprawdzanie poprawności wpisanych danych (duplikacja treści).
Automatyzacja excel

Automatyzacja zadań w programie Excel w wielu branżach

Niemal każda branża zobowiązana jest do gromadzenia różnego rodzaju danych. Arkusze kalkulacyjne programu Excel umożliwiają firmom tworzenie zbiorów danych osobowych czy finansowych, tworzenie raportów oraz analizę. Automatyzacja procesów w programie Excel pozwala firmom zaoszczędzić roboczogodziny, co przekłada się na większe zyski. Przykładowe procesy, które mogą być zautomatyzowane w poszczególnych branżach to:

 

Opieka zdrowotna – Zarządzanie danymi pacjentów.

Sektor publiczny – Migracja i import danych dotyczących organizacji, pracowników oraz mieszkańców.

FinansePrzenoszenie danych z plików Excel (dane dotyczące faktur, zamówień) do systemu CRM, generowanie raportów w arkuszach kalkulacyjnych i ich archiwizacja, analiza kosztów, przychodów i wyniku finansowego, tworzenie zestawień w programie Excel np. kosztów w podziale na kategorie i miesiące.

Produkcja – Raporty produkcyjne i jakościowe, weryfikowanie wąskich gardeł w produkcji na podstawie danych z plików Excel.

 

Przykład automatyzacji zadań w Excelu – Pobieranie danych z REGON

 1. Robot otwiera przeglądarkę i wpisuje adres https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
 2. Następnie, pobiera numer NIP z wcześniej przygotowanego pliku Excel i wpisuje go do określonego wiersza na stronie.
 3. Robot kopiuje uzyskane dane do pliku Excel i zapisuje je w odpowiednich wierszach.
 4. Użytkownik otrzymuje plik, który zawiera dodatkowe informacje dodane przez robota.