Skip to main content

Na mapie znajdziemy dostawców z Polski, którzy mają potencjał wdrożeniowy (sporo firm działa lokalnie, rynek narzędzi RPA jest ogromny). Przy tworzeniu mapy dostawców narzędzi RPA, autor kierował się dwoma zasadami:

  • firma dostarczająca rozwiązanie musi być uznawana jako wiodąca w danej kategorii (brane są pod uwagę zestawienia globalnych firm analitycznych);
  • dostawca rozwiązania jest z Polski.
Czytaj więcej