Skip to main content
Robot Co to jest RPA automatyzacja w księgowości

Zastosowanie automatyzacji w sektorze energetycznym to kluczowy krok w kierunku nowoczesnego funkcjonowania. Inteligentna automatyzacja zapewnia optymalizację operacyjną, redukcję kosztów, zwiększenie wydajności, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych. To nie tylko kwestia efektywności, ale także zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności na rynku energetycznym.

W kontekście zmieniających się regulacji automatyzacja w biznesie daje również elastyczność w dostosowywaniu się do nowych wymagań prawnych. To istotne w branży, gdzie przepisy mogą się często zmieniać.

Robotyzacja procesów biznesowych w energetyce

Przykłady wykorzystania platformy low-code

 • Generowanie deklaracji podatkowych.
 • Generowanie wniosków o gwarancję pochodzenia energii elektrycznej.
 • Rozliczanie wolumenu energii wytworzonej z odnawialnych źródeł.
 • Import oraz synchronizacja zgłoszeń umowy sprzedaży energii elektrycznej na platformie wymiany informacji (PWI).
 • Automatyczne rozwiązywanie umów sprzedażowych na platformie wymiany informacji.
 • Automatyczne wstrzymywanie i wznawianie dostaw energii.
Axpo Logo

Narzędzia RPA w energetyce

Jak pięciokrotnie skróciliśmy czas obsługi klienta w firmie energetycznej AXPO sp. z o.o. – POBIERZ CASE STUDY

POBIERZ CASE STUDY

Automatyczne rozliczanie odnawialnych źródeł energii w firmie Spectris Energy

Jak dokładnie wygląda proces?

Robot odczytuje wiadomości e-mail i pobiera z nich załączniki w formacie PDF.
Z plików PDF odczytuje indywidualne numery farm OZE oraz ilości wyprodukowanej w ciągu miesiąca energii.
Dodatkowo robot otrzymuje raport zbiorczy od operatora z danymi, które dotyczą ilości energii dostarczonej do sieci.
Następnie robot tworzy raport z porównaniem dwóch wolumenów:
ilości wyprodukowanej w ciągu miesiąca energii z ilością energii dostarczonej do sieci.

Jakie czynności zostały zautomatyzowane?

 • Pobieranie plików PDF z wiadomości e-mail.
 • Odczytywanie danych z plików PDF.
 • Tworzenie raportu z porównaniem danych.
Automatyzacja procesu rozliczania OZE

Automatyzacja pracy w całej organizacji

Automatyzacja procesów kadrowych w energetyce

 • Wykorzystanie automatyzacji do księgowania delegacji w systemie, co pozwala na skuteczne śledzenie i zarządzanie kosztami związanymi z podróżami służbowymi.
 • Automatyzacja procesu wystawiania skierowań na badania medycyny pracy, co skraca czas oczekiwania i poprawia precyzję dokumentacji.
 • Wykorzystanie systemu do automatycznego sprawdzania ważności dokumentów, takich jak np. prawo jazdy czy paszporty, co pomaga w unikaniu problemów związanych z przeterminowanymi dokumentami.
 • Monitorowanie i zarządzanie wnioskami, co ułatwia śledzenie postępu, przyspiesza procesy decyzyjne i minimalizuje ryzyko utraty danych.

Automatyzacja procesów finansowych w energetyce

 • Odczytywanie informacji z faktur przy użyciu technologii OCR (Optical Character Recognition).
 • Sprawdzanie zgodności odczytanych danych z faktur z wybranymi informacjami.
 • Tworzenie zleceń płatności na podstawie odczytanych informacji.
 • Rozliczanie wewnętrznych kosztów operacyjnych.
 • Rejestracja faktur zakupowych w systemie.
 • Księgowanie faktur, weryfikacja poprawności dokumentu.

Korzyści z wdrożenia automatyzacji w branży energetycznej

Buzz_Elektryczny-Ikona_Wykres

Zwiększenie efektywności operacyjnej dzięki platformie low-code

Automatyzacja pozwala na usprawnienie wielu operacji, eliminując ręczne zadania i błędy ludzkie. Bezawaryjna praca przekłada się na zwiększenie efektywności procesów, skrócenie czasu ich trwania oraz redukcję kosztów operacyjnych. (Poznaj nasze dedykowane rozwiązanie dla branży energetycznej — Router PWI).

Buzz_Elektryczny-Ikona_Lupa

Monitorowanie systemów zarządzania energią

W branży energetycznej, gdzie istnieje wiele skomplikowanych systemów, automatyzacja umożliwia bieżące monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą.

Buzz_Elektryczny-Ikona_Klodka

Poprawa bezpieczeństwa

Dzięki automatyzacji i robotyzacji możemy reagować na zagrożenia, a także skutecznie zarządzać incydentami, takimi jak awarie czy cyberataki.

Buzz_Elektryczny-Ikona_Zebatka

Integracja systemów zarządzania energią

W branży energetycznej istnieje wiele różnych systemów, od produkcji, poprzez dystrybucję, aż po zarządzanie siecią. Automatyzacja i robotyzacja umożliwia integrację tych systemów, co ułatwia zarządzanie procesami w całej infrastrukturze, a także umożliwia lepszą wymianę danych między różnymi komponentami.

Buzz_Elektryczny-Ikona_Strzalka

Zwiększenie wydajności

Skrócenie czasu reakcji na awarie, zoptymalizowane zarządzanie infrastrukturą i bieżące monitorowanie i zarządzanie procesami mogą przekładać się na wyższą jakość obsługi klienta.

Buzz_Elektryczny-Ikona_Medal

Zwiększenie konkurencyjności

Firmy branży energetycznej, które zainwestują w cyfryzację i automatyzację, są bardziej konkurencyjne na rynku. Zdolność do szybkiej reakcji na zmiany warunków rynkowych i technologicznych może przynieść przewagę konkurencyjną.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie powyżej moich danych osobowych, w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług przez – X-Code Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klaudyny 21 lok. 8. następującymi kanałami komunikacji:

  Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest X-Code Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzanie na zasadach określonych w Polityce prywatności.
  BEZPŁATNE KONSULTACJE – Automatyzacja w energetyce

  Skontaktuj się z nami!

  Wojciech Skiepko
  Dyrektor Handlowy
  wskiepko@buzzautomation.pl

  Patryk Kacprzykowski
  Specjalista ds. sprzedaży
  pkacprzykowski@buzzautomation.pl