Skip to main content

Rozwiązania typu RPA (ang. Robotic Process Automation) powstawały na początku XXI wieku, natomiast pierwsze zastosowania tego typu narzędzi pojawiły się nieco później. Początkowo były to proste automatyzacje procesów polegające na zrobotyzowaniu czasochłonnych testów programistycznych. Powstał algorytm, który pozwolił na usunięcie błędów popełnianych przez pracowników. Okazało się, że wprowadzenie rozwiązań klasy RPA przynosi szereg korzyści: zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów czy oszczędność czasu.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w celu wsparcia i optymalizacji pracy oraz rozwoju człowieka staje się codziennością. RPA (ang. Robotic Process Automation) to dość nowe pojęcie, które polega na zastępowaniu pracy ludzkiej pracą maszyn. Roboty, które wykorzystywane są do automatyzacji  procesów biznesowych, mają za zadanie odciążyć pracowników od monotonnych i powtarzalnych zadań, na rzecz tych bardziej kreatywnych.  Roboty to programy komputerowe, które wspierają pracownika np. przy wypełnianiu formularzy, uzupełnianiu tabel lub pozyskiwaniu danych z wyszukiwarek. Idealnie sprawdzają się w przypadku dużych wahań wolumenów i braków kadrowych. Automatyzacja procesów biznesowych pozwala na generowanie oszczędności, które w rezultacie mogą zostać zainwestowane w zwiększenie kompetencji pracowników. Przedsiębiorstwa nie chcą pozostawać w tyle, stąd technologia wykorzystywana jest przez coraz więcej firm w Polsce. Dane firmy analitycznej Global Industry Analysts wskazują, że w 2020 roku rynek RPA miał wartość 0,82 miliarda dolarów. W 2027 roku kwota wzrośnie do 4,7 miliarda dolarów [1].

Automatyzacja procesów Rynek RPA dane(graf. Statzon)

Patrząc na rynek pod kątem wzrostu płac, wzrostu kosztów działalności, trudności w zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry, organizacje poszukują wszelkich elementów, dzięki którym mogą optymalizować koszty oraz zwiększać jakość realizowanych procesów. Jedną z odpowiedzi jest zastosowanie technologii RPA. Implementacja tego narzędzia niesie ze sobą szereg korzyści:

– Obniżenie kosztów realizacji procesów,

– Odciążenie pracowników z ręcznych, powtarzalnych i czasochłonnych zadań – pozwala to na pełne wykorzystanie kompetencji pracowników do bardziej odpowiedzialnych zadań,

– Podniesienie wydajności i efektywności – możliwość pracy 24 godziny na dobę,

– Poprawa jakości i redukcja błędów – automatyzacja manualnych procesów eliminuje możliwość popełnienia ludzkich błędów,

– Większa kontrola – roboty dostarczają historię audytu dla każdego kroku,

– Niskie wymagania techniczne po stronie klienta – konfiguracja robota nie wymaga umiejętności programowania,

– Łatwa integracja z każdym systemem klienta,

– Brak ingerencji w systemy,

– Standaryzacja i automatyzacja procesów w organizacji,

– Likwidacja wąskich gardeł w procesie – np. rozładowanie spiętrzeń pracy.

Technologię służącą do automatyzacji procesów biznesowych można wykorzystać w wielu różnych branżach, niezależnie od złożoności występujących procesów. Im szersze stosowanie automatyzacji, tym większa szansa na osiągnięcie lepszych wyników i minimalizację kosztów. Poniżej kilka praktycznych przykładów wykorzystywania narzędzi RPA:

– Kadry i płace: wyszukiwanie kandydatów do rekrutacji, naliczanie premii oraz urlopów, wysyłanie powiadomień do pracowników.

– Produkcja i przemysł: harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, drukowanie rysunków technicznych.

– Obsługa klienta: obsługa zamówień, obsługa wypowiedzeń umowy.

– Sprzedaż: wystawianie faktur, generowanie ofert, automatyzacja procesów w systemach CRM.

– Finanse i księgowość: księgowanie faktur, wprowadzanie wyciągów.

– Logistyka i magazyn: potwierdzenie i awizacja dostaw, rozliczanie dokumentów PZ/WZ [2].

Potencjał technologii RPA dostrzegają już nie tylko firmy, ale również uczelnie, które tworzą kierunki kształcenia poświęcone rozwojowi kompetencji związanych z automatyzacją. Rynek pracy wciąż poszukuje specjalistów w zakresie robotyzacji, którzy mogliby pełnić rolę architektów ds. automatyzacji procesów biznesowych. Takie stanowisko pozwoliłoby organizacji na sprawniejszą i szybszą analizę procesów oraz trafniejszy wybór narzędzia. W wyniku badań Gartnera okazało się, że 20% firm planuje zatrudnić takie osoby już w 2021 roku. Natomiast do 2025 roku będzie to ponad 90% firm [3]. Natomiast według raportu przygotowanego w 2018 roku przez firmę Deloitte wykorzystywanie technologii RPA wpływa pozytywnie na pracę w organizacji:

– Ponad 90% firm twierdzi, że RPA spełniła lub przekroczyła ich oczekiwania dotyczące wzrostu produktywności, zgodności oraz kosztów wdrożenia.

– Ponad 80% organizacji twierdzi, że po wdrożeniu technologii RPA ich pracownicy wykazują wyższy poziom zadowolenia z pracy. [4]

Duża część firm w Polsce korzysta z zagranicznych rozwiązań RPA takich jak: Power Automate, UI Path czy Blue Prism. Wynika to przede wszystkim z zaufania, które marki budowały przez wiele lat, rozwijając swoje produkty na rynkach zagranicznych. Możemy jednak zauważyć dynamiczny rozwój polskich narzędzi, które śmiało mogą konkurować ze światowymi gigantami. W kraju funkcjonuje już kilkanaście firm, które chcą automatyzować procesy przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

(graf. Fragment mapy dostawców Hiperautomatyzacji 2022 – www.robonomika.pl)

Około 49% czasu pracy w Polsce (co odpowiada 7,3 mln etatów) zajmują czynności, które mogą być zautomatyzowane przy użyciu narzędzi RPA [5]. Ten wynik, potwierdza potrzebę rozwoju polskich narzędzi. Dzięki technologii automatyzacji powstają nowe etaty (szczególnie dla osób, które posiadają umiejętności programowania, obsługi robotów oraz wykazują się dużą kreatywnością).

Polskie narzędzia RPA mogą swobodnie konkurować z zagranicznymi firmami, ponieważ przede wszystkim wyróżnia je niższa cena licencji.

 

Przypisy:

[1] Do czego w firmie można wykorzystać RPA? https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/do-czego-w-firmie-mozna-wykorzystac-rpa/
[2] Robotyzacja procesów biznesowych – trend czy konieczność? Dr Julita Siderska https://elearning.przemyslprzyszlosci.gov.pl/robotyzacja-procesow-biznesowych-trend-czy-koniecznosc/
[3] Gartner
[4] Deloitte
[5] Ramię w ramię z robotem – Raport McKinsey