Skip to main content
Category

Artykuł

Automatyzacja procesów - Rynek RPA

Rynek RPA w Polsce

By Artykuł

Rozwiązania typu RPA (ang. Robotic Process Automation) powstawały na początku XXI wieku, natomiast pierwsze zastosowania tego typu narzędzi pojawiły się nieco później. Początkowo były to proste automatyzacje procesów polegające na zrobotyzowaniu czasochłonnych testów…

Read More