Skip to main content

Hiperautomatyzacja usprawnia procesy w organizacji. Kto i dlaczego optymalizuje swój biznes przy wykorzystaniu narzędzi RPA? Prezentujemy dane pobrane z Gartner Peer Community (Hyperautomation: Are You Automating Your Decision Making? Survey 2023).

Krótkie wnioski:

  • Większość osób świadomych istnienia hiperautomatyzacji twierdzi, że ich organizacja obecnie wdraża tę technologię.
  • Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i narzędzia sztucznej inteligencji (AI) są najczęściej wdrażane przez duże firmy.
  • Liderzy technologiczni oczekują, że hiperautomatyzacja poprawi zwinność procesów.
  • Respondenci stwierdzili, że hiperautomatyzacja wpłynie szczególnie na branżę finansową.

Respondenci: 300 liderów technologicznych, którzy znają technologię hiperautomatyzacji.

Liderzy technologiczni wiedzą, jak korzystać z automatyzacji. Niektórzy z nich już zastosowali tę technologię, podczas gdy inni są w trakcie jej implementacji.

69% respondentów twierdzi, że wie jak działa automatyzacja. Tylko 9% z nich
sklasyfikowałoby siebie jako ekspertów:

69% Wiem, jak działa hiperautomatyzacja
21% Jestem świadomy hiperautomatyzacji ale nie znam szczegółów
9% Jestem ekspertem
n = 300
*Osoby, które odpowiedziały „Nigdy nie słyszałem o hiperautomatyzacji” zostały wyeliminowane z ankiety.

Czy Twoja organizacja planuje wdrożyć hiperautomatyzację?

czy_automatyzujesz_swoj_biznes_1

W organizacjach wdrażających hiperautomatyzację większość liderów wdrożyło narzędzia RPA lub AI

Hiperautomatyzacja zmienia sposób, w jaki prowadzimy działalność i stanowi kluczowy krok, który wiele dużych firm podejmuje w celu optymalizacji swoich działań.

czy_automatyzujesz_swoj_biznes_2

Większość respondentów w organizacjach, które obecnie wdrażają hiperautomatyzację (n = 183) twierdzi, że wdrożyła RPA (72%), sztuczną inteligencję (62%) lub chatbota (58%). iBPM (16%) i platforma iPaaS (10%) były najmniej popularnymi typami narzędzi do hiperautomatyzacji.

Osoby korzystające z narzędzi RPA są zadowolone i poleciłyby je swoim współpracownikom

Dwie trzecie (66%) decydentów jest zadowolonych ze swoich dotychczasowych narzędzi RPA.

czy_automatyzujesz_swoj_biznes_3

Dlaczego hiperautomatyzacja jest tak ważna?

Redukcja kosztów: Hiperautomatyzacja pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na pracę manualną i związanych z nią kosztów. Firmy mogą unikać wykonywania monotonnych, powtarzalnych zadań, co prowadzi do oszczędności.
Zwiększenie produktywności: Hiperautomatyzacja procesów umożliwia wydajniejsze wykonywanie codziennych zadań. Pracownicy mogą skupić się na bardziej kreatywnych i wymagających umiejętności zadaniach, podczas gdy maszyny zajmują się rutynowymi czynnościami.
Redukcja błędów: Hiperautomatyzacja minimalizuje ryzyko ludzkich błędów. Systemy automatyczne działają zgodnie z ustalonymi regułami, co przekłada się na większą dokładność i jakość wykonywanych zadań.
Skalowalność: Dzięki hiperautomatyzacji firmy mogą łatwiej dostosować się do zmian w skali działalności. Procesy mogą być elastycznie rozbudowywane lub zmniejszane w zależności od potrzeb.
Bezpieczeństwo: Hiperautomatyzacja pomaga w zabezpieczaniu danych i ograniczaniu dostępu do nich. Systemy mogą monitorować i reagować na potencjalne zagrożenia.
Standaryzacja procesów: Hiperautomatyzacja pozwala na spójność i jednolitość w wykonywanych czynnościach. To ważne, zwłaszcza w dużych organizacjach, gdzie wiele osób pracuje nad tymi samymi procesami.

Warto zauważyć, że korzyści z automatyzacji procesów biznesowych są widoczne zarówno w dużych korporacjach, jak i w mniejszych firmach.

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą na temat procesów, które występują w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami: https://buzzautomation.pl/kontakt/